21.11.2021 | Mari Korpela
Mitä seksuaalisuus tarkoittaa?

Mitä seksuaalisuus tarkoittaa? Kuka on seksuaalinen? Mitä kaikkea seksuaalisuus pitää sisällään?

Seksuaalisuus on keskeinen osa ihmisyyttä koko ihmisen elinkaaren ajan ja valtava osa kokonaisvaltaista hyvinvointia. Seksuaalisuus sanana liitetään usein pelkästään seksiin, vaikka seksuaalisuus ei välttämättä liity lainkaan seksuaalisiin tekoihin – jokainen meistä on seksuaalinen jo syntymästämme saakka.

Kuva: Jeanine Muyima

Mitä lapsen seksuaalisuus tarkoittaa?

Jo pieni lapsi on seksuaalinen, sillä seksuaalisuus tarkoittaa mm. ihmisen suhdetta omaan kehoon ja tunteisiin, kykyä kommunikoida ja olla suhteessa muihin ihmisiin, omien rajojen asettamista ja toisten rajojen kunnioittamista, turvataitoja ja kykyä tunnistaa epämukavat tilanteet.

Seksuaalisuuteen kuuluu terveen ja vahvan itsetunnon kehittyminen, sukupuoli ja sen kokeminen, turvallisten ihmissuhteiden luominen ja esimerkiksi se, että lapsi osaa nimetä oman kehonsa osat. Lapsi oppii, että hän on ihana ja tärkeä, ja hän saa harjoitella omaan kehoon liittyviä rajoja esimerkiksi päättämällä siitä, milloin haluaa halata tai suukotella ja milloin ei.

Kuva: Jeanine Muyima

Mitä nuoren ja aikuisen seksuaalisuus tarkoittaa?

Seksuaalisuus tarkoittaa myös seksuaalista suuntautumista eli sitä keneen tuntee seksuaalista tai romanttista vetoa. Seksuaalisuuteen kuuluu myös mahdollisesti nuoruudessa ja aikuisuudessa seksuaalinen nautinto, seksin eri muodot ja fantasiat. Jokainen määrittelee itse, millaisista asioista oma seksuaalisuus koostuu ja mistä asioista itse nauttii. Seksi tai seksuaaliset teot eivät välttämättä kuulu jokaisen elämään.

Kuinka tutustua omaan seksuaalisuuteen?

Omaan seksuaalisuuteen tutustuu parhaiten tiedon kautta. Meillä jokaisella on seksuaalioikeuksien nojalla oikeus tietoon, eli jokaisen lapsen, nuoren ja aikuisen tulee saada oikea-aikaisesti ikätasoista tietoa ihmisen seksuaalisuudesta ja sen eri piirteistä. Vasta tiedon saatuaan ihmisellä on mahdollisuus tehdä vastuullisia ja itsenäisiä valintoja oman seksuaalisuutensa suhteen ja edistää kokonaisvaltaista hyvinvointiaan.

”Seksuaalisesti hyvinvoiva ihminen pystyy toteuttamaan omaa seksuaalisuuttaan itselleen parhaalla mahdollisella tavalla ja kunnioittamaan niin omaa kuin toisten ihmisten seksuaalisuutta ja seksuaalioikeuksia.” (Väestöliitto)

Kuva: Jeanine Muyima

Seksuaalisuus on siis valtavan laaja käsite. Seksuaalisuus on kehoja, tunteita, kommunikointia, ajatuksia – ihmisyyttä!

Olen onnellisessa asemassa, kun saan työkseni puhua seksuaalisuudesta ja sen merkityksestä ihmisten hyvinvoinnille. Minut voit pyytää puhumaan seksuaalisuudesta esimerkiksi kouluille ja järjestöihin. Koulutan myös opetushenkilöstöä ja työyhteisöjä sekä ihmistyötä tekeviä seksuaalisuuden teemoista ja siitä, kuinka kohdata ihmisen seksuaalisuuteen liittyviä kysymyksiä ja aiheita. Ota siis yhteyttä mari(a)marikorpela.com jos kaipaat luentoa, koulutusta tai työpajaa seksuaalisuuteen liittyen!

♥ MARI

Mari Korpela

Olen kehotaiteilija, verkkokauppias, somevaikuttaja, kehorauhan puolestapuhuja ja nautiskelija. Lopetin häpeämisen ja suorittamisen, hyppäsin oravanpyörästä ja aloin rakentamaan uudenlaista, arvojeni mukaista elämää.

Seuraa somessa

Viimeisimmät kirjoitukset