Tietosuoja- ja rekisteriseloste

Päivitetty 20.4.2021

Rekisterin ylläpitäjä

Mari Korpela Company
Y-tunnus 3139870-1
mari(a)marikorpela.com

Verkkosivuston osoite: https://marikorpela.com ja verkkokaupan osoite https://shop.marikorpela.com

Rekisteriasioita hoitava yhteyshenkilö: Mari Korpela, mari(at)marikorpela.com.

Rekisterin nimi

Mari Korpela Companyn asiakasrekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus

Mari Korpela Companyn asiakasrekisterin käyttötarkoitus on asiakassuhteen hoito ja ylläpito. Asiakasrekisteriin kerätään henkilötietoja asiakassuhteen hoitamista varten. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on käyttäjän ja Mari Korpela Companyn välinen sopimus ja siitä johtuvat lakisääteiset velvoitteet. Henkilötietojen antaminen on edellytys sopimuksen syntymiselle, toisin sanoen asiakassuhdetta ei synny, jos käyttäjä ei anna henkilötietojaan. Tietojen pohjalta ei tehdä käyttäjää koskevia profilointeja ja automaattisia päätöksiä.

Rekisterin tietosisältö ja säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tietolähteenä ovat käyttäjiltä itseltään kerättävät tiedot. Käyttämällä https://marikorpela.com – sivustolla olevaa yhteydenottolomaketta tai lähettämällä sähköpostia, antaa käyttäjä seuraavat henkilökohtaiset tiedot: nimi ja sähköpostiosoite.  Yhteydenottolomakkeella lähetettävät tiedot siirtyvät SSL-varmenteella suojatun yhteyden kautta Mari Korpela Companyn sähköpostiin.

Tekemällä tilauksen verkkokaupassa https://shop.marikorpela.com keräämme henkilötietoja tilauksen hoitamista ja postitusta varten, sekä mahdollisia tilaukseen tai maksamiseen liittyviä tiedusteluja varten. Verkkokauppatilauksen yhteydessä käyttäjältä tallennetaan verkkokaupan asiakasrekisteriin nimen ja sähköpostin lisäksi asiakassuhdetta koskevat tiedot, joita ovat tilaus-, laskutus-, toimitus- ja maksutiedot sekä yritysasiakkaan kohdalla myös yrityksen yhteystiedot (y-tunnus, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero).

Tilaamalla uutiskirjeen verkkokaupasta https://shop.marikorpela.com antaa käyttäjä seuraavat tiedot: sähköposti. Rekisteri on tarkoitettu Mari Korpela Companyn uutiskirjeiden toimittamiseen. Rekisteriin tietonsa jättämällä käyttäjä suostuu suoramarkkinointiin. Rekisteriä ei luovuteta eteenpäin.

Henkilötietojasi käsittelevät yrityksemme rekisterinpitäjän ja muun mahdollisen Mari Korpela Companyn henkilöstön lisäksi lisäksi maksunvälittäjä, joka vastaanottaa sinulta maksun, kuljetusyritys, joka kuljettaa tavaran sinulle sekä tilitoimisto, joka kirjaa tilauksen kirjanpitoomme. Rekisteri on tallennettu ja suojattu siten, että vain tietoon oikeutetuilla on käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla pääsy tietoihin. Henkilötietojen suojaamiseksi käytetään tarpeellisia tietoturvakeinoja, joita ovat esimerkiksi suojattu yhteys, palomuurit, turvalliset tilat ja vahvat salasanat.

Tietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään sähköpostiarkistossa ja kirjanpitoaineistossa seitsemän vuotta ja verkkokaupassa viisi vuotta, tai niin kauan kuin laki rekisterinpitäjältä sitä edellyttää tai siihen asti, että asiakas esittää henkilötietojansa koskevan poistopyynnön rekisterinpitäjälle.

Tietojen säännönmukainen luovutus

Rekisteritietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa Suomen lakien mukaisesti viranomaisille niin pyydettäessä.

Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekisteritietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Tarkastusoikeus ja tietojen korjaaminen ja valitusoikeus

Asiakkaalla on oikeus saada pääsy omiin rekisterissä oleviin tietoihinsa. 

Asiakkaalla on
– oikeus tarkastaa häntä koskevat henkilötiedot
– oikeus tietojen oikaisemiseen
– oikeus käsittelyn rajoittamiseen
– oikeus vastustaa käsittelyä
– oikeus peruuttaa suostumus
– oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Kirjallinen ja allekirjoitettu tarkastuspyyntö tulee toimittaa edellä mainitulle asiakasrekisteriä hoitavalle henkilölle. Ennen tietojen luovutusta asiakkaan toteutetaan vaadittavat toimenpiteet henkilöllisyyden varmistamiseksi, jotta tietoja ei luovuteta muulle taholle kuin asiakkaalle itselleen. Asiakkaalla on oikeus pyytää kaikki tietonsa poistetuksi kaikista rekistereistä vain, jos henkilötietojen käsittelylle ja säilyttämiselle ei ole lakisääteisiä velvoitteita.

Tietoturvaloukkaus

Mikäli Mari Korpela Companylle tulee tietoon järjestelmään kohdistunut tietoturvaloukkaus, joka todennäköisesti vakavasti vaarantaa asiakkaiden yksityisyyden, ilmoitetaan tietoturvaloukkauksesta asiakkaille sähköpostitse ilman aiheetonta viivytystä. Ilmoituksessa kerrotaan mitä tietoja tietoturvaloukkaus koskee, mitkä ovat loukkauksen todennäköiset seuraukset ja mihin toimenpiteisiin Mari Korpela Company on ryhtynyt tietoturvaloukkauksen johdosta.

Muutokset

Rekisterinpitäjä varaa oikeuden korjata tai muuttaa tietosuojaselostetta koska tahansa, mikäli muutokset vastaavissa tietosuoja- ja yksityisyyssuojalainsäädännöissä sitä edellyttävät. Rekisterinpitäjä suosittelee asiakkailleen, että nämä tarkastavat tietosuojaselosteen säännöllisin väliajoin, jotta asiakkailla on ajantasaiset tiedot siitä, miten rekisterinpitäjä käsittelee asiakkaiden henkilötietoja.

Sovellettava laki

Henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan Suomen henkilötietolakia ja EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR).

Linkit

Mari Korpela Companyn verkkosivusto voi sisältää linkkejä kolmansien osapuolten verkkosivustoille Blogi-osiossa https://marikorpela.com/blogi/ . Linkitetyt verkkosivustot eivät ole yrityksen hallinnassa, eikä se vastaa kolmansien osapuolten verkkosivustojen sisällöstä tai verkkosivustojen sisältämistä linkeistä. Jos käyttäjä siirtyy linkitetylle verkkosivustolle, hänen tulee tutustua kyseisen verkkosivuston yksityisyydensuojaperiaatteisiin, evästeiden keruutietoihin ja muihin sovellettaviin käyttöehtoihin itse. Mikäli käyttäjä ei hyväksy, että hänestä kerätään tietoja, kyseisen sivuston käyttö tulee välittömästi lopettaa.

Google Analytics

Mari Korpela Companyn -verkkosivuston https://marikorpela.com ja verkkokaupan https://shop.marikorpela.com kävijäseuranta on toteutettu Google Inc.:in tarjoamalla Google Analytics -palvelulla, joka käyttää evästeitä verkkosivuston kävijätietojen analysointiin. Kävijätietoja ovat esimerkiksi IP-osoite, päivämäärä, kellonaika, istunnon kesto, sivut joiden välillä käyttäjä liikkuu, selaimen versio, käyttöjärjestelmä, käytetyn laitteen tyyppi. Verkkosivustovierailun aikana kerättyjä tietoja käytetään ainoastaan verkkosivuston teknisen hallinnan tukemiseen sekä tilastollisiin tarkoituksiin. Nämä tiedot auttavat kehittämään verkkosivuston käyttökokemusta. Google siirtää ja tallentaa evästeen tuottamat tiedot verkkosivuston käytöstä Yhdysvalloissa sijaitseville palvelimille.

Tietosuojaseloste päivitetty 20.4.2021